Korzystanie z Trusted Shops z Shopify

shopify-loves-trustedshops.png


Instalacja


Dodawanie i instalowanie wtyczki

Jako użytkownik Shopify możesz korzystać z bezpłatnej wtyczki Trusted Shops „Trustbadge: Reviews Toolkit” dostępnej do pobrania tutaj w sklepie Shopify App Store. Zainstaluj ją, klikając Add app.

Uwaga: Jeśli Trustbadge został wcześniej zintegrowany ręcznie, usuń tę integrację, zanim przejdziesz dalej.


 

AddAppShopfiyStore

 

Możesz skorzystać z linku powyżej lub przejść bezpośrednio z systemu back-end Shopify do sklepu Shopify App Store. W tym celu kliknij „Apps” w głównym menu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu i wybierz element Visit the Shopify App Store w prawym górnym rogu.

 

ShopifyAppStoreEN

 

Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć aplikację „Trustbadge” w sklepie App Store. Następnie kliknij w aplikację „Trustbadge: Reviews Toolkit” w wynikach wyszukiwania.

 

InstallModule-1

 

Spowoduje to przejście do przeglądu aplikacji, do którego link znajduje się powyżej. Kliknij przycisk Add app.

 

AddAppShopfiyStore

 

Następnie kliknij opcję Install App w wyświetlonym oknie. Wykonując te kroki zgadzasz się z Warunkami użytkowania i dodajesz wtyczkę do swojego sklepu.

 

PermissionsEN


Konfiguracja

Wtyczka Trusted Shops została pomyślnie zainstalowana w Shopify. Teraz pokażemy, jak możesz wyświetlić funkcję Trustbadge® na stronie sklepu i jak skonfigurować ją zgodnie z własnymi wymaganiami:


Wyświetlanie funkcji Trustbadge, integrowanie gwarancji i zbieranie opinii o sklepie

Wyjątkowa technologia Trustbadge® bardzo ułatwia gromadzenie opinii klientów, zarządzanie nimi oraz ich wyświetlanie na stronach sklepu. Pozwala również łatwo zintegrować znak jakości Trustmark i zaoferować gwarancję.

Jeśli wtyczka nie otworzy się automatycznie po zakończeniu instalacji, kliknij element Apps w głównym menu nawigacyjnym Twojego systemu back-end Shopify. Wtyczkę „Trustbadge: Reviews Toolkit” znajdziesz w sekcji Installed Apps. Wybierz ją, aby przejść do menu konfiguracji.


ModuleInstalledEN

 

W obszarze „Settings” sekcji „General Configuration” kliknij „Edit”.

 

ConfigureTB-4

 

Następnie w polu „Trustedshops ID” możesz wpisać swój identyfikator Trusted Shops otrzymany w powitalnej wiadomości e-mail (identyfikator zaczyna się od znaku X…). W ten sposób zintegrujesz funkcję Trustbadge z Twoim sklepem.

 

TB-PL

 

Domyślnie Trustbadge jest wyświetlany w prawym dolnym rogu stron sklepu. Wprowadzając liczbę pikseli w polu „Y offset” masz możliwość przesunięcia Trustbadge przy prawej krawędzi ekranu w górę. Jest to przydatne na przykład wtedy, kiedy Trustbadge zasłania ważne elementy na stronie Twojego sklepu. Następnie kliknij „Save”.

 

ConfigureTB2

 

Jeśli chcesz, żeby Trustbadge był wyświetlany bez gwiazdek oceny, możesz wprowadzić odpowiednie zmiany w zaawansowanych opcjach konfiguracji.

Uwaga: Zaawansowane opcje konfiguracji oferują więcej możliwości, jednak korzystanie z nich wymaga fachowej wiedzy z zakresu programowania.

Najpierw aktywuj zaawansowane opcje konfiguracji, klikając przycisk „Off” w ustawieniu „Advance mode”. Następnie na przycisku zostanie wyświetlony napis „On” i pojawi się pole do wprowadzania informacji. Teraz kliknij link „here” poniżej pola, aby wygenerować domyślny kod, który następnie będzie można zmodyfikować.


 

TBAdvanceMode

 

To, czy Trustbadge ma być wyświetlany z gwiazdkami oceny czy bez można określić za pomocą wiersza kodu „variant”.

Jeśli Trustbadge ma być wyświetlany bez gwiazdek, należy zamienić istniejący wiersz kodu „variant” na następujący:

 

ˈvariantˈ: ˈdefaultˈ, /* default, reviews, custom, custom_reviews */

 

W przypadku wariantu Trustbadge z gwiazdkami oceny należy użyć następującego kodu:

 

ˈvariantˈ: ˈreviewsˈ, /* default, reviews, custom, custom_reviews */

 

TB-PL-Gesamt

 

Skopiuj całość dostosowanego kodu do czerwonego pola we wtyczce i kliknij „Save”.

 

ConfigureTBWithWithoutStarsNew

 

Wtyczka wyświetla informację o udanej integracji Trustbadge. Jeśli Trustbadge został poprawnie zintegrowany, pod treścią „Badge Status” w sekcji „General Configuration” wyświetlony zostanie komunikat „Enabled”.

 

TBEnabled

 

Po wykonaniu tych czynności możesz przetestować działanie funkcji Trustbadge. W tym celu złóż zamówienie testowe w swoim sklepie. Jeśli na końcu zamówienia pojawi się obiekt Trustcard, oznacza to, że z powodzeniem zintegrowano funkcję Trustbadge ze sklepem, gwarancja jest aktywna i będą zbierane opinie o sklepie.

 

Käuferschutzkarte_PL


Zbieranie i wyświetlanie opinii o produktach

Uwaga: Aby zbierać i wyświetlać opinie o produktach, należy najpierw zalogować się na koncie My Trusted Shops. Zaloguj się, klikając tutaj.

Jeśli zarezerwowałeś opinie o produktach, będą one zbierane automatycznie. Nie trzeba w tym celu zmieniać żadnych ustawień we wtyczce.

 

Opinie o produktach

Aby wyświetlić w swoim sklepie zebrane opinie o produktach, najpierw kliknij „Edit” w obszarze „Settings” wtyczki, w sekcji „Product Reviews Configuration”.

 

ActivateProductReviews

 

Spowoduje to otwarcie strony konfiguracji. Na początek aktywuj funkcję „Display Product Reviews” tak, aby przycisk był ustawiony na „On”.

 

 

DisplayProductReviewsEN

 

Dzięki temu możesz zintegrować opinie o produktach ze stronami zawierającymi szczegółowe informacje o produktach.

 

ProductReviewStickerFrontendEN

 

Aby dostosować sposób prezentacji opinii o produktach do swoich indywidualnych potrzeb, możesz zmienić dodatkowe konfiguracje, korzystając z innych pól wejściowych wtyczki. Na przykład, możesz użyć pola „Intro Text” w celu wpisania krótkiego tekstu wprowadzającego (np. „Opinie naszych klientów”). Możesz także użyć pola „Border Color”, aby zmienić kolor obramowania. W tym celu wpisz wartość szesnastkową wybranego koloru bezpośrednio w polu wejściowym albo kliknij pole wyboru koloru i wybierz kolor. Na koniec, w sklepie, za pomocą menu rozwijanego „Language”możesz wybrać język Product Review Sticker.

 

ConfigureProductReviewsStickerEN

 

Tekst wprowadzający wpisany w polu „Intro Text” jest wyświetlany na stronie szczegółowej produktu, pod jego nazwą na znaczku Product Review Sticker.

 

ProductReviewStickerIntroEN

 

Uwaga: Jeśli korzystasz z szablonu niestandardowego, konieczne może być podanie identyfikatora odpowiedniego elementu HTML, w którym będzie wyświetlany znaczek Product Review Sticker. Możesz to zrobić za pomocą opcji „Append Id”.

 

ProductReviewsStickerPositionEN

 

Na koniec kliknij „Save”, aby zapisać zmiany. Pod elementem wtyczki „Product Reviews Status” zobaczysz informację o udanej aktywacji wyświetlania opinii o produkcie.

 

ProductReviewStickerEnabledEN


Zoptymalizowane wysyłanie próśb o opinię

Domyślnie prośby o opinię są automatycznie wysyłane przez Trusted Shops po siedmiu dniach. Jeśli chcesz zmienić ten okres, na przykład dlatego, że Twoje produkty mają dłuższy czas dostawy, możesz to zrobić tutaj na Twoim koncie My Trusted Shops.

 

Narzędzie Review Collector: Otrzymywanie ocen od obecnych klientów

Uwaga: Korzystając z narzędzia Review Collector, potwierdzasz, że Twoi klienci wyrazili zgodę na przekazanie ich danych do Trusted Shops w celu mailowego przesłania prośby o wystawienie opinii.

Narzędzie Review Collector pozwala pozyskiwać opinie w sposób automatyczny. Shopify może pomóc w przygotowaniu niezbędnych danych dotyczących klientów.

Wybierz element Orders w głównym menu nawigacyjnym Twojego systemu back-end Shopify. Otworzy się przegląd, w którym należy kliknąć znajdujący się powyżej element Export.


ExportOrdersEN

 

Następnie pojawi się wyskakujące okno. Należy wybrać w nim opcję Orders by date i zdefiniować okres, z którego zamówienia mają zostać eksportowane (np. ostatnie dwa miesiące). Następnie należy wybrać opcję CSV for Excel, Numbers or other spreadsheet programs i potwierdzić eksport, klikając przycisk „Export orders”.

 

ExportOrdersByDate

 

Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail zawierającą plik CSV. Zapisz go i otwórz w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, np. Microsoft Excel. Teraz utwórz w wybranym programie także nowy, pusty plik. Skopiuj kolumny „E-mail”, „Numer zamówienia”, „ImiꔄNazwisko” do nowego pliku dokładnie w takiej samej kolejności, jaka występuje w pliku CSV. Następnie usuń pierwszy wiersz z tytułami kolumn z nowego pliku i zapisz nowo utworzoną tabelę jako plik XLS lub XLSX.

Dane Twoich klientów w Shopify są już przygotowane. Teraz zaloguj się na swoje konto My Trusted Shops, korzystając z tego linku, aby zaimportować te dane do narzędzia Review Collector i wysłać prośby o opinię. Ten artykuł wyjaśnia, co musisz w tym celu zrobić.