Instrukcja integracji: PrestaShop

prestashop-loves-trustedshops.png

 

Dzięki technologii Trustbadge® zbierzesz i zaprezentujesz opinie klientów na stronie Twojego sklepu PrestaShop. Zyskasz też zaufanie potencjalnych klientów, pokazując znak jakości i oferując im gwarancję zwrotu pieniędzy.


Integracja Trustbadge® w sklepie PrestaShop

Krok 1

Prosimy pamiętać, że nasz aktualny moduł wymaga co najmniej wersji PHP 5.5. Jeśli korzystasz ze starszej wersji i nie możesz zaktualizować swojej wersji PHP, możesz pobrać starszą wersję modułu.

Użytkownicy sklepu PrestaShop mają do dyspozycji bezpłatny moduł Trusted Shops. Moduł ten jest dostępny w twoim panelu sterowania twojego sklepu PrestaShop. Wejdź do twojego panelu sterowania i wybierz w zakładce Modules >> Advertising and Marketing moduł o nazwie "Trusted Shops Reviews Toolkit".


Wskazówka: W razie użytkowania starego modułu lub jeśli Trustbadge zaimplementowano wcześniej manualnie, należy dezaktywować lub usunąć tę integrację przed kontynuacją wdrożenia.

pl_tsid.png

Krok 2

Wpisz teraz swój identyfikator Trusted Shops (zaczynając od X…), wybierz język i zapisz konfigurację. Twój identyfikator Trusted Shops znajduje się m.in. na Twoim koncie w serwisie My Trusted Shops lub w e-mailu powitalnym.

Automatycznie nastąpi przejście do okna konfiguracji. Tu dodatkowo możesz wybrać, czy Trustbadge ma być wyświetlany bez gwiazdek oceny (variant), lub ustawić odległość od prawej dolnej krawędzi okna sklepu (Y-offset). Po określeniu ustawień zapisz wybraną konfigurację.

Po wykonaniu tych czynności element Trustbadge® wyświetli się na Twojej stronie.

 pl_PR_1.png

Dodanie opinii o produktach

Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji Trusted Shops umożliwiającej publikowanie recenzji produktów i masz odpowiedni pakiet, możesz aktywować i skonfigurować zbieranie i wyświetlanie szczegółów dot. produktów na swojej stronie.

Wyświetlanie opinii o produktach można dostosować do wyglądu sklepu za pomocą dalszych parametrów. Możesz określić kolor ramki wokół opinii, a także kolor i wielkość gwiazdek oraz nagłówek, pod którym będą prezentowane opinie o produktach.

Jeśli opinie te mają być wyświetlane w ramach Google Shopping (usługa dostępna na niektórych rynkach), można zdefiniować właściwość produktu, która jest używana dla parametru MPN. Wszystkie pozostałe niezbędne parametry, takie jak GTIN i Brand, określa się za pomocą standardowych pól PrestaShop.

Wskazówka: Zdefiniuj EAN, Brand i MPN, jeśli opinie o produktach mają być wyświetlane w Google Shopping.

Jeśli nie chcesz, aby strony produktów, które nie były jeszcze przez nikogo recenzowane, pokazywały puste miejsca na gwiazdki lub komentarze, aktywuj odpowiednie opcje:


pl_PR_2.png

Chcesz umieścić Trustbadge w wybranym przez siebie miejscu na stronie sklepu, dezaktywować wariant responsywny lub zmienić sposób wyświetlania opinii o produktach? W trybie „Ekspert” masz możliwość dalszej personalizacji za pomocą dodatkowych opcji.

 

Zbieranie opinii za pomocą funkcji Review Collector

Krok 1

W panelu administracyjnym sklepu PrestaShop otwórz menu ADVANCED PARAMETERS >>SQL Manager
 i wybierz funkcję Add new SQL query w prawej górnej części ekranu. Nadaj wybraną nazwę dla zapytania SQL i wstaw następujący kod do pola tekstowego zapytania:

 

SELECT psc.email, pso.reference, psc.firstname, psc.lastname
FROM ps_orders pso, ps_customer psc
WHERE pso.id_customer = psc.id_customer
AND pso.current_state = 5
AND pso.invoice_date >= 'YYYY-MM-DD'

 

Teraz zastąp parametr YYYY-MM-DD datą w odpowiednim formacie (np. 2015-09-23). Zalecamy wyeksportować zamówienia z ostatnich 2–3 miesięcy. Zapisz wprowadzone zmiany.

Wskazówka: Przemyśl zmianę prefiksu (ps_) w zapytaniu, jeśli ma zostać zmieniony prefiks tabel i nie będzie już zgodny ze standardem.

 

Krok 2

W narzędziu SQL Manager możesz teraz wyświetlić wyniki zapytania lub wyeksportować wpisy. Po wybraniu opcji Export pojawi się wezwanie do zapisania pliku CSV, które należy potwierdzić.

Otwórz plik w arkuszu kalkulacyjnym, np. MS Excel. Usuń pierwszy wiersz w pliku, który zawiera nagłówki, a następnie zapisz plik w formacie.xsl lub XLSX (format Excel).

 

Krok 3 

Zaloguj się w serwisie My Trusted Shops. Funkcję Review Collector znajdziesz w menu Opinie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie: prześlij tabelę, wybierz szablon wiadomości e-mail i wyślij mailing. Teraz pozostaje już tylko czekać na opinie klientów!