Trusted Shops implementeren met Magento

magento_loves_trustedshops_adobe_company


Installatie


Plug-in toevoegen en installeren

Download om te beginnen hier de gratis Trusted Shops plug-in voor Magento. Vervolgens kun je de plug-in installeren met behulp van Composer, verkrijgbaar bij Magento. Hoe je Composer gebruikt om een plug-in te integreren in Magento, wordt hier uitgelegd.


Configuratie


In de vorige stap heb je de plug-in van Trusted Shops met succes geïnstalleerd. Nu laten we zien hoe je de Trustbadge® toont in je webshop en hoe je deze naar wens kunt configureren.


Trustbadge tonen, kopersbescherming integreren en shopbeoordelingen verzamelen

Met de unieke Trustbadge-technologie verzamel en beheer je heel eenvoudig klantbeoordelingen en laat je ze zien in de webshop. Daarnaast vereenvoudigt dit de integratie van het keurmerk, waarmee je de kopersbescherming kunt aanbieden.

Open eerst de backend van Magento om de Trustbadge in je webshop te integreren. In de hoofdnavigatie aan de linkerzijde vind je het menupunt „Stores“ (1). Klik dit aan; er wordt een nieuw menu geopend. Selecteer in dit menu het menupunt „Configuration“ (2).

 

1-Stores-Config

 

Aan de linkerzijde wordt nu een nieuw navigatiemenu geopend. Selecteer in dit menu het punt „Trusted Shops“ (1). Er verschijnt nu een vervolgkeuzelijst. Klik hierin op het menupunt „Account“ (2). In het invulveld (3) dat wordt geopend, kun je je aanmelden met de inloggegevens voor je Trusted Shops account.

Ben je je wachtwoord vergeten? Geen punt: in dit artikel leggen we uit hoe je je wachtwoord kunt wijzigen als je dit bent vergeten: Waar kan ik mijn inloggegevens krijgen?

 

2-TS-Account

 

Nadat je je hebt aangemeld, verschijnt een nieuwe overzichtspagina. Op deze overzichtspagina moet je je Trusted Shops ID aan je webshop koppelen. Hiervoor vind je in het gedeelte „Configure your Trusted Shops IDs“ een lijst met de ID's die bij je Trusted Shop-account horen. Bij ieder ID staat onder het kopje „Magento Shop“ een menu. Selecteer in dit menu de webshop die bij het betreffende Trusted Shops-ID hoort.

Je vindt je Trusted-Shops ID (beginnend met X…) in de welkomst-e-mail die je hebt ontvangen van Trusted Shops.

 

 

2_1-Shopzuweisung

 

Klik vervolgens op de button „Save Config“ om je instellingen op te slaan.

 

4_SaveConfig

 

Nu verschijnen in de navigatiebalk onder het punt „Trusted Shops“ nog een paar tabbladen. Klik hier op het tabblad „Configuration“.

 

3-Configuration Tab

 

In het gedeelte „Trustbadge“ kun je de Trustbadge naar wens aanpassen. Onder „Variant“ (1) bepaal je, of de Trustbadge met of zonder beoordelingssterren moet worden weergegeven.

 

4- TB Variante

 

Hier zie je de Trustbadge met en zonder beoordelingssterren:

 

TB-NL-Gesamt

Als je de Trustbadge tijdelijk wilt deactiveren, kun je op „Hide Trustbadge“ klikken. 

De Trustbadge wordt standaard rechtsonder in je webshop getoond. In het veld „Vertical Offset“ (2) kun je een waarde invoeren voor het aantal pixels waarmee de Trustbadge langs de rechterrand van het beeldscherm omhoog wordt verplaatst. Klik op „Save Config“ om de wijzigingen toe te passen. 

Als je deze stappen hebt uitgevoerd, kun je de werking van je Trustbadge testen. Plaats daartoe een testbestelling in je webshop. Als na het plaatsen van de bestelling de zogenoemde Trustcard (melding van de kopersbescherming) rechtsonder op de pagina verschijnt, is de Trustbadge succesvol geïntegreerd in je webshop en is de kopersbescherming actief. 

 

Käuferschutzkarte_EN-Dec-08-2020-03-26-54-02-PM


Productbeoordelingen verzamelen en tonen

Om productbeoordelingen te verzamelen en te tonen, moet je deze optie eerst hier activeren in je Trusted Shops backend.

Als je productbeoordelingen wilt verzamelen in je webshop, scroll dan eerst in de Trusted Shops plug-in naar het gedeelte „Product Reviews“. In dit gedeelte vind je de vervolgkeuzelijst „Collect Product Reviews“. Kies hierin de optie „Yes“.

 

5- Collect Product Reviews

 

Vervolgens worden de opties „Product Review Sticker“ en „Product Review Stars“ geopend.

 

Productbeoordelingen

Met het gedeelte „Product Review Sticker“ kun je instellen of de verzamelde productbeoordelingen van klanten moeten worden getoond op een extra tabblad op de betreffende productpagina.

 

 

ProductReviewsTab(NEU)

 

Activeer daartoe de instelling „Show Product Reviews on Product Detail page on additional tab ‚Trusted Shops Reviews‘", door in de vervolgkeuzelijst de optie „Yes“ te selecteren.

 

 

7- Product Review Sticker Aktivieren

 

Nadat je zo de integratie op de productpagina's hebt geactiveerd, kun in de volgende stap de weergave aanpassen aan je eigen voorkeuren.

 

8 - Product Review Sticker Box Configuration

 

Met het invoerveld „Product Review Tab Label“ kun je bepalen welke naam het tabblad moet hebben op de productpagina (bijvoorbeeld „Dit zeggen onze klanten”). Verder kun je de kleur van het kader en van de beoordelingssterren aanpassen aan de stijl van je webshop. Voer hiertoe rechtstreeks in het invoerveld de hexadecimale waarde van de gewenste kleur in.

 

Productbeoordelingssterren

In het gedeelte „Product Review Stars“ kun je aangeven of je op de productpagina de bijbehorende beoordelingssterren onder de productnaam wilt tonen.

 

11_ProduktbewwertungssterneFrontend

 

Activeer hiertoe de functie „Show Star ratings on Product Detail Page below your Product Name“ door de optie „Yes“ te kiezen in de vervolgkeuzelijst.

 

10 - Product Review Stars Activation

 

Hierna heb je de mogelijkheid om de beoordelingssterren van de productbeoordelingen naar wens te configureren.

 

11 - Product Review Stars Configuration

 

Je kunt bijvoorbeeld de kleur van de beoordelingssterren aanpassen aan de vormgeving van je webshop. Voer hiertoe eenvoudig de hexadecimale waarde van de gewenste kleur in in het invoerveld. Daarnaast kun je het formaat van de beoordelingssterren en de grootte van de cijfers/letters aanpassen. Voer hiertoe het gewenste aantal pixels in in het invoerveld.


Shop Review Sticker met beoordelingen tonen

Om de verzamelde shopbeoordelingen opvallend te presenteren in je webshop, kun je naast de Trustbadge ook de Shop Review Sticker van Trusted Shops integreren.

Scroll daartoe in het plug-in overzicht naar het gedeelte „Review Sticker“. Klik in de vervolgkeuzelijst „Show Shop Reviews“ de optie „Yes“ aan om de Shop Review Sticker te activeren.

 

12 - Shop Review Sticker Activation

 

Nu wordt in de footer van je webshop de Shop Review Sticker getoond.

 

16_ShopbewertungsstickerFrontend

 

Nadat je de Shop Review Sticker hebt geactiveerd in de plug-in, verschijnt in de plug-in een menu waarmee je de weergave van de Shop Review Sticker kunt aanpassen.

 

14 - Shop Review Sticker Configuration

 

Je kunt hierin het lettertype bepalen en aangeven hoeveel beoordelingen je wilt tonen in de 'diavoorstelling' in de Shop Review Sticker. Het maximale aantal is 5 beoordelingen. Daarnaast kun je bepalen welke score de getoonde beoordelingen minimaal moeten hebben (van 1 voor „slecht” tot 5 voor „uitstekend”).

Verder kun je de achtergrondkleur van de Shop Review Sticker aanpassen aan de stijl van je webshop. Voer daartoe eenvoudig de overeenkomstige hexadecimale waarde van de kleur in in het invoerveld. Klik op „Save“ om je wijzigingen op te slaan.


Geoptimaliseerde beoordelingsverzoeken verzenden

Beoordelingsverzoeken van Trusted Shops worden standaard automatisch verstuurd op de zevende dag na plaatsing van een bestelling. Met de Trusted Shops plug-in voor Magento kun je het moment waarop klanten beoordelingsverzoeken ontvangen echter aanpassen aan de processen van je webshop. Hiertoe is een API geïntegreerd in de plug-in. Hiermee kun je zelf bepalen hoelang na het bereiken van een bepaalde status in Magento, bijvoorbeeld „Bestelling afgeleverd”, het beoordelingsverzoek moet worden verzonden.

Klik om dit in te stellen eerst in de navigatiebalk „Trusted Shops“ op het menupunt „Reviews“.

 

17_ReviewsTab

 

Op de overzichtspagina die wordt geopend, zie je eerst het gedeelte „Legal Review E-Mails“. In dit gedeelte bevindt zich de vervolgkeuzelijst „Double OptIn“.

 

Om rechtsgeldige beoordelingsverzoeken te kunnen versturen, moet je wettelijke toestemming van klanten hebben om hun e-mailadres te delen met Trusted Shops. Met de activering van de double opt-in geef je de klanten de mogelijkheid om deze toestemming te geven. Hiervoor hoeven je klanten bij het afrekenen alleen een selectievakje aan te vinken om aan te geven dat ze na de aankoop een beoordelingsverzoek van Trusted Shops willen ontvangen.

Houd er rekening mee dat het nieuwe selectievakje na activeren van de double opt-in moet worden genoemd in je privacybeleid. In de Trusted Shops plug-in vind je hiervoor een rechtsgeldige voorbeeldtekst.

 

Activeer de double opt-in door „Yes“ te kiezen in de vervolgkeuzelijst.

 

16_DoubleOptIN

 

Klik vervolgens op de pijl aan de rechterkant om het gedeelte eronder, „Automated invites according to Magento order status“, te openen.

 

17_AutomaticReviewInvites

 

Kies nu in de vervolgkeuzelijst „Use Magento order status to trigger invite emails“ de optie „Yes“.

 

18_UseMagentoStatus

 

Vervolgens kun je de verzending van de beoordelingsverzoeken naar wens configureren. Selecteer hiertoe eerst in de vervolgkeuzelijst „Send review request, as soon as the order status changes to“ (1) de bestelstatus die je als referentie voor de verzenddatum van het beoordelingsverzoek wilt gebruiken.

Vervolgens kun je onder „Set delay times of shipping methods“ (2) definiëren hoeveel dagen er moeten verstrijken na de gekozen statuswisseling, voordat de beoordelingsuitnodiging wordt verzonden.

 

19_SetDelayTime

 

Sla je instellingen op door op „Save Config“ te klikken.

Je hebt nu alle instellingen gedaan in de plug-in, die nodig zijn om het versturen van beoordelingsverzoeken te optimaliseren. Om ervoor te zorgen dat de wijzigingen ook daadwerkelijk in werking treden, moet je hier nog één punt instellen in je Trusted Shops backend.

Klik in je Trusted Shops backend op het menupunt „Beoordelingen“ (1) en selecteer in de vervolgkeuzelijst die verschijnt het punt „Instellingen“ (2). Klik in het overzicht dat wordt geopend op „Beoordelingen verzamelen“ (3).

 

20_MyTS1

Activeer vervolgens het laatste sub-item „Review Trigger API“.

 

21_TriggerAPI

 

Het versturen van beoordelingsverzoeken aan je klanten wordt nu geregeld door de instellingen die je in de plug-in hebt gedaan.

 

Handmatig versturen van beoordelingsverzoeken

Met de plug-in van Trusted Shops heb je daarnaast de mogelijkheid om handmatig beoordelingsverzoeken te versturen voor bestellingen die tot maximaal zes maanden eerder zijn geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn in de eerste tijd van je lidmaatschap van Trusted Shops, wanneer de eerste beoordelingen misschien op zich laten wachten.

Door gebruik te maken van deze functie bevestig je dat je voorafgaand toestemming van je klanten hebt gekregen om hun gegevens aan Trusted Shops te verzenden voor het versturen van beoordelingsverzoeken per e-mail.
 

Klik hiervoor in de navigatiebalk van de Trusted Shops plug-in op het menupunt Reviews“.

Selecteer nu bij Scope“ in de linkerbovenhoek van het scherm de optie Default Config“ (1). Open vervolgens het gedeelte Manual invites according to Magento order status“ (2) door op de pijl aan de rechterkant te klikken.

 

rewviews-neu1-en

 

In het gedeelte dat wordt geopend kun je bepalen voor welke periode de bestellingen moeten worden geselecteerd (1). Bovendien kun je aangeven welke bestelstatus de bestellingen bereikt moeten hebben voordat je er beoordelingsverzoeken voor wilt versturen (2). Je kunt hier kiezen voor welke storeview je de verzoeken wil versturen (3).

 

reviews-neu2-en

 

Klik nu op de button Save Config“ (1) rechtsboven op het scherm, om je instellingen op te slaan. Klik vervolgens op de button Export orders now“ (2) om een Excel-bestand met de geselecteerde bestelgegevens te downloaden.

 

reviews-neu3-en

 

Open het Excel-bestand na het downloaden en zorg ervoor dat de gegevens in de volgende indeling komen te staan:

 

26_Export

 

Log je eerst hier in de Trusted Shops backend om het voorbereide Excel-bestand te uploaden naar de Review Collector. Beweeg vervolgens de cursor over het menupunt „Beoordelingen“ in de navigatiebalk. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst; selecteer hierin het menupunt „Shopbeoordelingen“. Klik in het overzicht dat wordt geopend op het tabblad „Review Collector“. Als alternatief voor muisklikken kun je ook deze rechtstreekse link gebruiken om naar de Review Collector te gaan.

 

24_reviewCollector

 

In dit artikel leggen we in detail uit hoe de Review Collector wordt gebruikt.


Multishops configureren met meerdere Trusted Shops-ID's (bijv. webshop in meerdere talen)

Heb je een multishop, bijvoorbeeld omdat je je producten in meerdere talen verkoopt? Klik dan in de navigatiebalk van de Trusted Shops plug-in op het menupunt „Account“. Op de overzichtspagina die wordt geopend kun je alle taalversies van je webshop – onafhankelijk van de hoofdwebshop – naar wens configureren. Koppel hiertoe eenvoudig één van de Trusted Shops ID's in de lijst met de Magento-webshop die bij het betreffende ID hoort.

 

28_MultiShop (AKTUALISIERUNG)

 

Wil je achteraf veranderingen aanbrengen in een geconfigureerde shop? Klik dan in de bovenste balk, naast de navigatie, op het kleine pijltje naast „Scope“. Selecteer vervolgens de gewenste webshop.

 

29_Scope